Piet Gerbrandy. Morgen ben ik vrij. Contact, 84 p., € 18,95

***

door Rob Schouten

Piet Gerbrandy schrijft rare gedichten, rare taal, rare observaties. ‘Valkuilen spreiden voetangelgepantserd hun schoot voor te vlotten of luiden’ over een val in de natuur voor lawaai-ige bezoekers. Maar onder dat gewrongen, gewrochte taalge-bruik gaat een heel apart tempe-rament schuil. Een brombeer op zoek naar honing. Het leidmotief van de bundel staat in de titel: Morgen ben ik vrij. Niet vandaag dus, nooit eigenlijk. Het motto van een afdeling luidt: ‘Till then gnaw on’. Onderweg naar die be-vrijding knaagt en zaagt en klaagt de dichter, maar je voelt hoezeer hij tegelijkertijd geniet van zijn verbale onvrede met smakelijke sarcasmen over vooral liefde en lust. Een echte dichter voor een-zame vrijgezellenavonden en ‘Ongekuiste rot-brieven’. De Maarten van Rossem van de poëzie.