Biografie / Reve-biografie deel II

Reuring in biografenland, altijd leuk. In het zomernummer van Biografie Bulletin, het clubblaadje van het Nederlands biografengilde, haalt Bart Slijper, auteur van een verfrissende en beknopte biografie van J.C. Bloem, uit naar Nop Maas op grond van het eerste deel van diens breed bejubelde Gerard Reve-biografie dat verleden jaar verscheen: Kroniek van een schuldig leven. Deel 1 – De vroege jaren 1923-1962 (731 pagina’s). Wat daar allemaal mee mis is, volgens Slijper: een ondoordachte presentatie van informatie; het ontbreken van een analyse of zelfs maar een logisch verband; onbezielde opsommingen en de opeenstapeling van chronologisch geordende feiten; gebrek aan reflectie, diepgang, mooie eigen zinnen en een onvergetelijk beeld. Nop Maas (1949) is, daar komt het op neer, medeverantwoordelijk voor het feit dat de biografie in Nederland een ‘secundair genre’ is. Waarom, zo vraagt Slijper zich terecht af, wordt er zo weinig verwacht van de...