In VN legde hij dit jaar in een dubbelinterview met Bas Heijne uit hoe voorzichtig je alleen al met de term moet omspringen – populisme wordt vooral als een diskwalificatie gebruikt: ‘Je velt gelijk een negatief oordeel, want populisten, dat zijn diegenen waar wij niet op stemmen. Het is een handig verwijt maar een onhandig begrip.’ Politici moeten wel degelijk een antwoord formuleren op wat uit de onderbuik van hun kiezers opborrelt, vindt Van Reybrouck. ‘Ik denk dat je een andere taal moet ontwikkelen, een taal die naar de geest van die humanistische waarden terugkeert.’ Zou het lukken, op 11-11-11?