Pop

CHINESE ROCK 1 – Tijdens een verblijf in Beijing leer je na enkele dagen vanzelf de ene Chinees van de andere te onderscheiden. Met de muziek ligt dat ingewikkelder. Traditioneel instrument x doet twiettwiettwiet, traditioneel instrument y frutfratfrut. Het resultaat blijft hetzelfde klinken in onze oren, ongewend en dus doof voor de nuances. Chinese rock, ook wel C-Rock genoemd, is net even een ander verhaal. Deze stroming in de Aziatische muziek wordt gezien als een ‘uitdrukking van attitude en levensstijl’, die geen grens of etnische identiteit erkent. Ha, dat begint weer enigszins op rock ‘n’ roll te lijken. Voor waarachtige Chinese rock moet aan twee voorwaarden worden voldaan: een modern instrumentarium en zang in een van de dialecten van de Chinese taal. Niet geheel toevallig werd C-Rock eind van de jaren tachtig populair, tijdens de opstand van de studenten op het Plein van de Hemelse Vrede.

CUI JIAN – De grondlegger van Chinese rock was Cui Jian, wiens ‘Nothing To My...