14-06-2008
Door Kees Driessen

XXY – Ouders willen hun kinderen laten opgroeien in een beschermde, veilige omgeving. Rust, reinheid en regelmaat – desnoods met harde hand. Maar de binnenwereld van een kind laat zich zo niet opsluiten.

Nu heeft Alex ook reden om recalcitrant te zijn – ze is hermafrodiet en moet dus een dubbel kruis dragen. Om pesterijen en bemoeizucht te ontlopen, is het gezin op een afgelegen plek aan zee gaan wonen. Maar dat is niet de oplossing. Overal lopen rotjongens en bemoeials rond, en de vijftienjarige Alex staat zelf ook niet stil. Ze bekijkt zichzelf in de spiegel, leest over het verschijnsel en worstelt met de vraag wat ze is. Moet ze zich laten opereren of blijft ze hermafrodiet? Als ze zich aangetrokken voelt tot een jongen, worden haar gevoelens op de spits gedreven.

Het Argentijnse debuut XXY verloopt nogal voorspelbaar, maar het onderwerp wordt integer behandeld en hoofdrolspeelster Inés Efron biologeert door haar androgyne uitstraling in een...