De Mensendokter lost lezersproblemen op. Deze week: ik ken mensen die drie à vier keer per week in psychoanalyse zijn, ze zweren erbij. Wat vindt u?

Zou alles beter worden wanneer we meer belasting gingen betalen en met dat geld een hoger salaris betaalden aan hoogleraren (behalve bij medicijnen, die verdienen wel genoeg), leraren, onderwijzers en politieagenten?
– Samir, Arnhem

Volgens economen levert een te hoge belastingdruk niet meer geld op voor de schatkist. Ik meen dat een belastingdruk van boven de 75 procent contraproductief zou zijn. Daarnaast willen burgers in een democratie zelf iets zeggen over belastingdruk en de manier waarop dat belastinggeld wordt besteed. Ik vrees dat het draagvlak voor belastingverhoging niet groot is. Misschien kan het belastinggeld anders worden besteed, maar dan krijg je te maken met belangengroepen. Wel geld naar leraren, niet naar militairen?

Meer waardering en meer salaris voor onderwijzers, met name op de basis- en middelbare school,...