De keuze van Kessels

Een bijzonder vreemde houding neemt deze vrouw hier aan. Met de benen opgetrokken en het hoofd, schijnbaar kermend van pijn, naar achteren gebogen, ligt ze ruggelings op de vloerbedekking. Wat is hier in godsnaam gebeurd? Is ze uit bed gevallen? Ligt ze op de grond van het lachen? Is er iets misgegaan tijdens een gymnastische oefening? Doet ze aan yoga? Of speelt ze wellicht toneel? Wie goed kijkt, ziet dat haar tenen gekromd zijn. Dus dat moet het zijn: ze heeft haar teen gestoten. Dat kan inderdaad gemeen pijn doen. De fotograaf heeft erg zijn best gedaan die pijn goed in beeld te brengen. Hij koos daarbij geen voor de hand liggend standpunt, maar heeft net zo lang gezocht tot hij heel apart op het meisje neer kon kijken. In elk geval doet hij verdomd weinig moeite haar te hulp te schieten.