Dominic Schrijer, wethouder van sociaal-democratische huize te Rotter­dam, schreef vorige week in de Volks­krant een lyrisch stuk over de Rotter­dam­se successen bij de reïntegratie van uitkeringsgerechtigden.

Het roer is omgegaan, schreef hij. ‘Een strikt handhavingsbeleid is gekoppeld aan een persoongerichte reïntegratie-inzet. Uitgangspunt is dat van iedereen een tegenprestatie wordt verwacht voor de uitkering.’ Sinds de vorming van het nieuwe Rot­ter­dam­se college, twintig maanden geleden, zijn vijfduizend mensen aan het werk geholpen, en tot 2010 moeten er nog vijfduizend bijkomen. Dan staat de teller op 26.000 Rotterdamse bijstandsuitkeringen.

Vanwaar dit plotselinge succes? Want niet alleen in Rot­ter­dam daalt het aantal bij­stands­klanten, het is een landelijke trend (zie grafiek). Het wordt natuurlijk deels verklaard door de opgaande conjunctuur de afgelopen jaren. Die stuwde de vraag naar personeel omhoog. Maar ook schuilt het succes in een...