De publieke sector komt de komende jaren zo sterk onder druk dat het pijn gaat doen. Dat is de centrale stelling die we onderzoeken, voordat we, over twee weken, kunnen gaan nadenken over de oplossingen.

Vorige week zagen we dat individualisering leidt tot een heterogenere samenleving die voor de overheid minder makkelijk benaderbaar is. Van al het uitgegeven publieke geld bereikt een steeds kleiner deel de doelgroep. Deze week kijken we naar twee andere trends: vergrijzing en kostenstijgingen in de publieke sector.

 

Vergrijzing is, in het perspectief van dit verhaal, een makkie. De demografische trend is onmiskenbaar: nu zijn er pakweg 2,4 miljoen 65-plussers (veertien procent van de totale bevolking) en volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bereikt de vergrijzing rond 2040 haar hoogtepunt met ruim 4 miljoen ouderen (dan 23 procent van de bevolking). Deze maatschappelijke trend leidt via twee kanalen tot meer vraag voor de publieke sector: het aantal...