Geen kwaad woord over markten: er bestaat geen ander mechanisme dat zo efficiënt goederen en diensten produceert in zulke indrukwekkende variëteiten als het marktmechanisme.

Arbeid en kapitaal worden over ondernemingen en non-profit organisaties verdeeld alsof het een peulenschil is. Veranderingen in de omgeving worden waargenomen, geanalyseerd en verwerkt in prijzen en hoeveelheden. En ondanks dat er veel kwaad over wordt gesproken – een ander had het bijltje er allang bij neergegooid – blijft de markt gewoon zijn werk doen.

Maar een wereld met alleen markten is een naar oord. Voor een deel komt dat omdat markten niet overal goed in zijn. Op een vrije markt, bijvoorbeeld, hebben bedrijven de neiging samen te spannen tegen consumenten door kartels te vormen. In een echte markteconomie, ander voorbeeld, sparen mensen in hun jonge jaren te weinig voor hun oudedagsinkomen. In een land met alleen markten wordt de kust niet verdedigd, is alleen straatverlichting in rijke...