Binnenlandreportage / Autisme in Brabant

‘Autistje!’ Een jongen met krullend haar en een oorbelletje rent zijn vriend op het schoolplein lachend achterna. Geschreeuw en gestoei alom. Het is pauze op De Korenaer, een school in Eindhoven die voortgezet speciaal onderwijs voor autistische kinderen biedt. Het leukste half uurtje van de dag, zou je denken. Maar daar denkt de schoolleiding toch anders over. De pauze is namelijk het enige niet gestructureerde onderdeel van de lesdag en bezorgt de kinderen veel stress. Die zijn gebaat bij orde, voorspelbaarheid en regelmaat. En dus zouden ze binnen wel eens beter af kunnen zijn dan op het schoolplein. Vanmiddag vergaderen de docenten erover.

Het is een van de gespreksonderwerpen die regelmatig ter tafel komen. Maar waar op De Korenaer nu het meest over wordt gepraat: de wachtlijsten. Er is een explosieve groei van het aantal geïndiceerde autistische kinderen in Zuidoost-Brabant. En doordat de voorzieningen niet toereikend zijn, wachten...