De zaak-Valerie Plame was nooit een zaak geweest zonder oud-CIA-agent Philip Agee, die in de jaren zeventig de na­men van honderden geheim agenten verried. Het ont-maskeren van spionnen is sindsdien verboden. Agee, een overtuigd ‘Fidelist’, heeft zijn strijd voortgezet vanuit Cuba. Daar zocht Vrij Nederland hem op. ‘Leve het internet. Dáár laten de revolutionairen nog van zich horen.’

‘Kom woensdagochtend maar langs,’ had Philip Agee gezegd toen ik hem eindelijk telefonisch te pakken kreeg. In krantenberichten over de zaak-Valerie Plame, de CIA-medewerkster wier identiteit van de ene op de andere dag op straat lag, was zijn naam ineens weer opgedoken. En dat na een lange radiostilte: zijn boek Inside The Company: CIA Diary, waarin Agee de namen van honderden CIA-agenten openbaar maakte, verscheen eenendertig jaar geleden. Zijn daad leidde tot de Intelligence Identities Protection Act – die in het geval van Valerie Plame was overtreden door iemand met op zijn...