Illustrator Peter van Straaten heeft gisteren de Albert Hahnprijs gewonnen, de tweejaarlijkse nieuwe oeuvreprijs voor journalistiek tekenaars.

Van Straaten kreeg de prijs uitgereikt in het Persmuseum, waar vanaf nu ook de expositie ‘Peter van Straaten & Jo Spier: virtuoze tekenaars van het Nederlanse leven’ is te zien.

De Albert Hahnprijs is bedoeld voor voor een politiek tekenaar die met zijn/haar werk een bijzondere bijdrage levert aan de politieke prentkunst en die door zijn/haar beeldjournalistiek een belangrijke bijdrage levert aan het Nederlandse journalistieke en culturele erfgoed. In het juryrapport staat onder meer: ‘Zijn politieke prenten zijn toonbeelden van scherpzinnigheid, gekanaliseerde opwinding en fijnzinnige spot. Zichzelf groot en belangrijk wanende ‘bekende mensen’ worden door Van Straaten teruggebracht tot herkenbare kleinmenselijke proporties, het politieke krachtenspel tot wat het is: een spel, niet meer en niet minder.’

De prijs is vernoemd naar...