De rijken profiteren niet alleen het meest, maar betalen relatief ook minder dan de armsten

Wie kaatst kan de bal verwachten. Wie stelt dat het pervers is dat rijke hoogopgeleiden in Nederland door de bank genomen meer profiteren van de diensten van de overheid dan de armen en de laagopgeleiden, zoals ik hier afgelopen week deed, die kan verwachten dat rijke hoogopgeleiden gaan sputteren.

Wat is het geval? Het Sociaal Planbureau heeft er in de jongste versie van het onderzoeksrapport De Sociale Staat van Nederland opnieuw fijntjes op gewezen dat het profijt van de overheid niet eerlijk is verdeeld. Zo ontvangen laagopgeleiden jaarlijks voor pakweg 8200 euro aan publieke diensten. Denk hierbij aan thuiszorg, rechtshulp en welzijnsondersteuning. Het profijt voor mensen met een middelbare opleiding ligt met 6900 euro per jaar beduidend lager. Spekkoper zijn de hogeropgeleiden, die jaarlijks voor 8300 euro profiteren van zaken als bibliotheken, musea, hoger onderwijs en de fiscale...