Een laagopgeleide man die, na het verlaten van zijn (basis)school, zijn hele leven netjes heeft gewerkt en (verplicht) deelnam aan het pensioenfonds, heeft tegen de tijd dat hij 65 is grofweg 12.000 euro solidariteitsheffing betaald. De waarde van zijn pensioenaanspraken is 12.000 euro lager dan de waarde van de door hem ingelegde premies.