21-08-2007

Twee artikelen van Margriet Sitskoorn, als neuropsycholoog werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht, bevatten flinke passages die ze heeft overgeschreven uit niet vermelde Amerikaanse stukken. ‘Kort en goed noemen we dit in gewoon taalgebruik plagiaat,’ zegt Bert van Dien deze week in Vrij Nederland. Van Dien is een van de twee hoofdredacteuren van het blad Neuropraxis waarin de artikelen in 2004 zijn gepubliceerd.

Margriet Sitskoorn geniet als wetenschapper publieke bekendheid, sinds ze als vaste gast optrad in het wetenschapsprogramma Nieuwslicht. In november 2006 verscheen haar bestseller Het maakbare brein. Gebruik je hersens en word wie je wilt zijn. Ook in dit boek springt Sitskoorn slordig om met haar bronvermeldingen.

De Utrechtse psychologe voert ter verdediging aan dat ze haar eerste stuk voor Neuropraxis destijds met de juiste referenties zou hebben aangeleverd. Die zou ze er op verzoek van de redactie uit hebben verwijderd. Beide...