Wie een trein door loopt, ziet er altijd wel iemand in lezen: Nachttrein naar Lissabon van Pas­cal Mercier. De roman van de Zwitserse schrijver is in vele talen vertaald en zoiets als een world­seller. Toen Mercier onlangs Amsterdam bezocht ter gelegenheid van de vertaling van zijn eerste roman Perlmann’s zwijgen sloeg er een golf van ‘exclusieve’ interviews door de grote dagbladen.

De tekens zijn nauwelijks mis te verstaan: met Mercier is een groot schrijver opgestaan.
Pascal Mercier is het pseudoniem voor Peter Bieri die in het dagelijks leven hoogleraar filosofie te Berlijn is. Onder zijn eigen naam publiceerde hij in 2001 Het handwerk der vrijheid. Over de ontdekking van de eigen wil. Hij had toen al twee romans op zijn andere naam staan. Hoewel het gebruik van een pseudoniem voor zijn literaire werkzaamheden een scheiding suggereert tussen de academicus en de romanschrijver, liggen beide toch in elkaars verlengd.

Wat Bieri en Mercier gemeen hebben, is hun...