28-03-2008

Nederland wordt eigenlijk altijd geregeerd door twee of drie partijen. Het CDA met de VVD. Het CDA met de PvdA. Eventueel D66 erbij, of de ChristenUnie. Goed, het kabinet-Den Uyl kende vijf partijen. Maar daar zaten twee christelijke partijen tussen (ARP en KVP) die kort daarna zouden opgaan in het CDA.

Je zou kunnen zeggen dat de Haagse coalitievorming net zo voorspelbaar is als de Nederlandse voetbalcompetitie. Maar binnenkort zou dat wel eens afgelopen kunnen zijn. Wie de opiniepeilingen een beetje volgt, ziet dat het Nederlandse politieke landschap de laatste tijd op spectaculaire wijze aan het verbrokkelen is.

Neem de Politieke Barometer van afgelopen week, de meest behoudende van de wekelijkse peilingen. We gaan uit van 80 zetels, de minimale kamermeerderheid voor eens enigszins stabiele regering.

De huidige coalitie van CDA, PvdA en ChristenUnie blijft volgens de Barometer steken op 71 zetels: geen meerderheid meer. GroenLinks er bij dan? 78 zetels – ook niet...