Als het kabinet de pensioenleeftijd eerder verhoogt, is het pensioenakkoord passé.
Illustratie: Bas van der SchotIllustratie: Bas van der Schot

Ojee, hoe krijgen we de polder mee? Naarmate de kans stijgt dat de tussenformatie in het Catshuis resultaat oplevert, groeit in Den Haag de onrust over hoe de opbrengst te verkopen aan de sociale partners, en dan in het bijzonder aan de vakbonden.

Wat er besloten wordt, weten we niet. Maar of Rutte nu de WW verkort, het ontslagrecht versoepelt of de pensioenleeftijd eerder verhoogt, het zijn stuk voor stuk besluiten waarover normaal gesproken vooraf zou zijn overlegd met de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Idealiter had de regering zelfs eerst advies gevraagd van de Sociaal-Economische Raad (SER). Nu is er niets van dat alles. Vakbeweging en werkgeversverenigingen zitten in het Catshuis niet aan tafel. Ze worden af en toe gepolst. C’est tout. Dus mochten VVD en CDA erin slagen de PVV mee te krijgen in hervormingen op sociaal-economisch vlak, dan is...