In tegenstelling tot sommige journalisten zijn statistici nooit zo onder de indruk van kleine verschuivingen in het aantal zetels voor politieke partijen, zoals dagelijks voorspeld door opiniepeilers.

Het klassieke wiskundige bezwaar is dat wanneer een partij één zetel in de peilingen wint of verliest, dit geen betekenis heeft aangezien zo’n schommeling valt binnen de standaarddeviatie. Een nieuw opinieonderzoek, verricht door het bureau Inte®waan, brengt verandering in deze conservatieve opvatting. Inte®waan ontdekte dat tot voor kort 99,9 % van alle ondervraagde wiskundigen geloofde in het bestaan en belang van standaarddeviaties.

Uit een nieuw onderzoek dat Inte®waan begin februari deed, blijkt dat nu nog maar 99,8 % van hen hierin gelooft. Als deze trend doorzet, is over een jaar nog maar 97,1 % van de wiskundigen van mening dat kleine schommelingen in statistisch onderzoek niet serieus genomen hoeven worden. Dat betekent dat over tien jaar nog maar 73 % van alle...