Een fijn boek voor in de open haard

We zijn een keurig weekblad en dat moeten we vooral ook blijven, maar de kop ‘Lampe’s lulkoek’ was boven deze boekbespreking passend geweest. Het is niet aardig, maar wel waar.

Verpleegkundige Paula Lampe lijkt op het eerste gezicht een doorwrocht werkstuk af te leveren met haar kortgeleden verschenen boek Engelen des doods. Lucia de B. en andere seriemoordenaars in de gezondheidszorg. Ze heeft ruim dertig jaar wereldwijd gewerkt als verpleegkundige en baseert haar bevindingen op onderzoek naar 65 daders die tussen 1975 en 2005 hun slag sloegen. E├ęn van de daders die een prominente plaats krijgt in haar boek is Lucia de B., wier zaak momenteel bekeken wordt door de Commissie Posthumus II.

In totaal neemt Lampe in dit boek vijf seriemoordenaars onder de loep: behalve De B. nog een Duitser en drie Amerikanen.

De buitenlandse zaken ken ik niet, maar als je het hoofdstuk over Lucia de B. gelezen hebt, ga je bijna betwijfelen of de andere vier het...