Tijd van leven

Hadden uw ouders genoeg tijd voor u?

‘Er was bij ons thuis een vrij klassiek rolpatroon: mijn moeder was thuis en mijn vader had een drukke baan. Ik heb wel eens tegen hem gezegd: “Volgens mij ken jij je kleinkinderen beter dan je eigen kinderen.” Tegelijkertijd heb ik niet het gevoel dat ik er onder geleden heb, ik kon altijd goed met mijn ouders opschieten – nog steeds. Ik heb vroeger veel gesport en mijn vader stond vaak langs de lijn. Dat soort dingen deed hij wel.’

Waar hebt u te weinig tijd voor?

‘Ik ben meer thuis dan vroeger. Ik ben wel veel aan het werk, maar het is meer vanuit huis. Ik probeer daar een redelijke balans in te vinden met mijn gezin, maar er gaat toch veel tijd op aan werk. Zo is het nu eenmaal. Door de reizen die ik voor de Ikon maak, ben ik veel weken weg en daar zit wel altijd iets van spanning. Als ik van tevoren weet wanneer er ouderavonden zijn, dan zorg ik dat ik op school ben. Als je de zaken van tevoren weet, kun je heel veel plannen...