Essay / De wet en het fatsoen

Hoed u voor eenieder die het woord fatsoen in de mond neemt. Hij dient ten diepste te worden gewantrouwd. Ik zal uitleggen waarom.

De geschiedenis heeft geleerd dat de menselijke soort het best gedijt bij samenwerking. Doordat wij in staat zijn complexe samenwerkingsprojecten te ondernemen met grote aantallen soortgenoten, heeft onze soort zich in een duizelingwekkend tempo meester gemaakt van onze planeet. We hadden de stenen bijl nog maar net uitgevonden en we bouwden al piramides. De tijd die verstreek tussen de eerste geco├Ârdineerde mammoetjacht en de gecompliceerde operatie die de eerste van onze soortgenoten naar de maan bracht, is in kosmische termen een oogwenk. Onze afhankelijkheid van samenwerking heeft de samenleving als gevolg. En waar mensen samenleven, is een vorm van regulering noodzakelijk. Want wij zijn niet alleen leden van een groep, wij zijn ook individuen met een vrije wil en het kan zich voordoen dat datgene wat een individu wil,...