Hoe kan het dat niemand luistert wanneer zoveel deskundige mensen vraagtekens zetten bij de lege decentralisatiemantra’s?

Ik vind het een confronterende constatering: een half miljoen Nederlanders heeft dusdanig ernstige problemen dat ze specialistische en meervoudige hulp nodig hebben. Deze mensen zijn ziek, kunnen hun geld niet beheren, maken een zooitje van hun huis, verwaarlozen hun kinderen, lijden aan psychische stoornissen, zijn aan de drugs of maken er sociaal een potje van. En meestal zitten ze met een rottige combinatie van dit soort problemen.

Misschien dat een half miljoen u nog meevalt. Het gaat immers om ‘slechts’ drie procent van de bevolking. Maar deze groep mensen consumeert ongeveer de helft van het totale ondersteuningsbudget. Dit wrange feit trof me bij het lezen van het eerste essay dat Kim Putters schreef als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het heet Rijk geschakeerd. Op weg naar de participatiesamenleving.

'Een fout die we pas zullen betreuren wanneer er zichtbaar mensonterende toestanden ontstaan.' Illustratie: Bas van der Schot
‘Een fout die we pas...