Politieke giften

Het was een klassieke kafkaëske ervaring. In mei 2006 diende jurist Laurens Dragstra een verzoek in bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij wilde voor zijn promotieonderzoek graag inzage in de financiële jaarverslagen van alle politieke partijen in Nederland. Die verslagen zijn niet openbaar, dus moest de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) eraan te pas komen. Na acht maanden, twee verlengingen van de beslistermijn en een aantal reminders kreeg Dragstra uiteindelijk een e-mail van het ministerie. ‘Daarin stond slechts een fractie van wat ik had opgevraagd. Ze hadden een “capaciteitsprobleem”. Toen dacht ik: dit is een heilloze weg. Ik heb de partijen zelf maar aangeschreven. De meeste hebben daar beleefd op gereageerd. Behalve de ChristenUnie en de SGP hebben alle partijen hun financiële jaarverslagen opgestuurd.’

Deze week promoveert Dragstra aan de Universiteit van Amsterdam op zijn proefschrift over partijfinanciering in Nederland. Zijn conclusies...