Kees Kraaijeveld geeft de PvdA drie tips voor een slimme herverdeling die wél meer werkgelegenheid oplevert

De vermaledijde inkomensafhankelijke zorgpremie is niet meer. Voor welke regeringspartij was deze maatregel nou eigenlijk het grootste probleem?

Luisteren we naar de media en de peilingen, dan is het antwoord ontegenzeggelijk: voor de VVD. Maar als we wat afstand nemen en kijken naar de onderliggende waarden in dit debat, dan verschijnt een ander beeld. Dan zien we aan de kant van de VVD geen Prinzipienstreit. Het is de bemiddelde burgerij die woedend weigert hun doorgaans zoet verdiende centen te delen met minder welvarende landgenoten. Niks dan materialisme.

De meer fundamentele politiek-economische vraag ligt aan de kant van de PvdA. Want wat willen de sociaal-democraten liever zijn? De Partij van de Arbeid of de Partij van de Herverdeling? De PvdA of de PvdH?

Een schijntegenstelling, zou Samsom zeggen, ik wil alle twee. Mooi streven, maar Samsom loopt hier wel aan...