Twee jaar na het Klimaatverdrag van Parijs zijn we verrassend goed op weg. En ja sceptici, dat is ook goed voor de economie.

Keerpunten, de wereld in 2018: Ieder jaar vraagt The New York Times een keur aan denkers, schrijvers, wetenschappers en wereldleiders wat de keerpunten zijn van deze tijd en waar we met de wereld naartoe gaan. Vrij Nederland selecteerde de beste bijdragen en vroeg zonnepanelenkoningin Roebyem Anders naar de toekomst van de opwarming van de aarde.

Hoe staat de wereld ervoor twee jaar na het klimaatverdrag van Parijs waarin 196 landen vrijwillige afspraken maakten om hun CO2-emissies terug te dringen? Is de overeenkomst een papieren tijger of heeft die een explosie aan groene innovatie in gang gezet? Is de dreiging van een klimaatcatastrofe afgebogen of heeft het verdrag nodeloos economische groei dwarsgezeten?

Het is moeilijk zoeken naar antwoorden in de stroom van vaak tegenstrijdige informatie. Toch zijn er wel degelijk lijnen te trekken. De eerste...