Aan fantasie geen gebrek in hun zelf gecreëerde werkelijkheid. Ze kleuren de samenleving, als een stil protest tegen betutteling en conformisme. Een rariteitenkabinet? Ook. En een psychiater zal soms met opgetrokken wenkbrauw hebben gekeken. Maar de reportages waren respectvol van toon en de unieke kijk op het leven door paradijsvogelogen inspireerde: buiten de lijntjes denken, en – in hun geval – ook doen. Gek? Vast. Maar wat zou de samenleving toch saai zijn zonder een tikkie gekte. (ClG)