Een wapenstilstand tussen neo-Taliban strijders en Pakistaanse troepen is gemeld, in de min of meer ongecontroleerde grensprovincies van Pakistan-Afghanistan. Dat lijkt mooi, maar niemand kan het goed duiden: houden de Pakistaanse troepen, die er volgens Moesharav gecommitteerd zijn aan de strijd tegen extremisten en Al Qaida, het voor gezien? Zijn de neo-Taliban geschrokken van de (vermoedelijk) Amerikaanse raketaanval waarmee Al Qaida leider Aboe laith al-Libbi werd gedood en proberen ze nu te voorkomen dat Pakistan ingaat op Amerikaanse druk om de oorlog daar verder met Amerikaanse ‘hulp’ op te voeren? Hoe dan ook, de VS zien weinig in overeenkomsten met de Taliban, die de groep bewegingsvrijheid geven om acties in Afghanistan te plannen in ruil voor non-agressie tegenover de Pakistaanse soldaten. Dergelijke overeenkomsten pakten vorig jaar slecht uit in Waziristan.