Non-fictie

Begint de starre houding van de katholieke Kerk ten opzichte van het kindermisbruikschandaal eindelijk te veranderen? Een incident vorige week lijkt daarop te duiden. Nee, we hebben het niet over de paus, die op zijn bezoek aan Groot-Brittannië weer eens zijn spijt betuigde. Het gebeurde in Spanje, waar een priester bekende dat hij twee minderjarigen onzedelijk had betast. Het grote nieuws: de man was door zijn bisschop meteen ontslagen.

Zoiets – hoe voor de hand liggend ook – is ongekend in het katholieke deel van Spanje, maar ook ver daarbuiten. Natuurlijk zijn er sinds in 2002 het misbruikschandaal in Boston losbarstte wereldwijd priesters ontslagen wegens kindermisbruik, maar het zijn er maar weinig, het betrof de ergste gevallen, het gebeurde meestal pas lang nadat de zaak voor de kerkautoriteiten was gebracht en dan vooral onder druk van de publieke opinie. Veel (niet alle) kerkleiders prefereren nog altijd lichtere ‘straffen’ voor priesters die zich vergrepen aan...