Een zoete vakbondszege, zo kan het rapport van de commissie-Don, Financieel beleid van onderwijsinstellingen makkelijk worden getypeerd. Tot chagrijn van schoolbestuurders en hun vertegenwoordigers, hamerde de Algemene Onderwijsbond van de FNV jaren-lang op excessief spaargedrag bij scholen. Henk Don, voorheen directeur van het Centraal Planbureau, geeft de bonden nu ruimschoots gelijk. Scholen moeten zuiniger met hun geld omgaan, niet door meer te sparen, maar juist door meer uit te geven.

Don formuleert het zo: ‘In alle sectoren is het financiële beleid voor verbetering vatbaar. Veel instellingen combineren een hoog eigen vermogen met hoge (gemiddelde) exploitatie-overschotten: dit duidt op overmatige voorzichtigheid. Bij instellingen die al zeer solvabel zijn, is er ruimte om via exploitatietekorten het eigen vermogen te verlagen, en zouden er dus meer middelen besteed kunnen worden aan het onderwijs.’

– Onderwijsbestuurders hebben te weinig kennis van zaken

Over...