Economie

Het eerste kabinet-Balkenende had het voornemen de overheid met twintigduizend ambtenaren te laten afslanken. Ik zie de koppen in de kranten nog voor me. Deze harde kwantitatieve doelstelling werd in de loop van de tijd (en door de opeenvolgende kabinetten van JPB) zachter en genuanceerder, maar de wens om het ambtenarenapparaat terug te dringen, bleef bestaan. Met enige trots werd daarom in de aanloop naar de jongste verkiezingen bekendgemaakt dat het ambtenarenkorps daadwerkelijk was ingekrompen: dat hadden CDA en VVD toch maar mooi voor elkaar gekregen.

Dankzij de Raad van Economische Ad­viseurs (REA), een klein clubje economen dat de Tweede Kamer adviseert naast hun academische werk, weten we nu dat zelfs dit kleine dieetsuccesje stoelt op gezichtsbedrog: de buik oogt slanker, maar de kont is fors uitgedijd. Voor hun stuk Lof der eenvoud zeurde de REA, die wordt voorgezet door Cees Koedijk, net zo lang bij het ministerie van Binnenlandse Zaken tot ze niet alleen de...