Zelf vond ze ooit een kamer – maar wat er met de kneuzen gebeurde die niet goed genoeg werden bevonden, vertelde Ayaan Hirsi Ali niet.

Op het Veerstichting symposium in Leiden sprak gister Ayaan Hirsi Ali. Het thema was ‘Onbegrensd ID’. Hirsi Ali vertelde hoe gelukkig haar dagen in Leiden waren geweest. Ze vertelde hoe uitzinnig ze was, toen ze in haar examenjaar in Ede de brief van de universiteit kreeg dat ze was toegelaten. Ze vertelde over de introductieweek en hoe ze langs de studentenverenigingen werd geleid en werd gewikt en gewogen om te kijken of ze erbij zou passen.

Ze vertelde over hoe ze op zoek ging naar een kamer, hoe ze moest hospiteren, hoe ze aan een kant van een tafel zat tegenover een rij van studenten die haar vragen stelden als: waar kom je vandaan? Wat zijn je hobby’s? Wat wil je worden? Die vragen zouden boven tafel moeten krijgen of ze erbij paste, of ze een van hen zou worden.

Nederland zou niet langer een verschil moeten maken tussen politieke of...