16-02-2008
Door Jeroen Vullings

Over de liefde, de nieuwe roman van Doeschka Meijsing, is een koersloos allegaartje over leven en liefdes van een oude lesbienne. Toch komt de schrijfster er mee weg.

‘Er is mij veel overkomen,’ klaagt de oude lesbienne Philippa van der Steur, ‘Pip’ voor intimi. Eerst is ze verlaten door haar partner – voor een man nog wel. Ook is ze letterlijk ten val gekomen, in onduidelijke omstandigheden – ze komt bij in het ziekenhuis met een schedelbasisfractuur. Het hoe en waarom van deze twee calamiteiten wil ze achterhalen.

Wat nog meer ter tafel komt in Doeschka Meijsings roman Over de liefde: een portret van allerhande zelfkantige kleinkunstenaars die Philippa treft in hun stamkroeg; nostalgische herinneringen aan een schooljuf op wie Philippa als bakvis verliefd werd; een reisje met haar drie broers naar een bouwval in Italië. In haar van zelfmedelijden doordesemde contemporaine bestaan is een belangrijke rol toebedeeld aan ene Jason, die...