20-09-2008
Door Ko Colijn

Officieel hebben de ISAF-missie en operatie Enduring Freedom in Afghanistan niets met elkaar te maken. Er wordt daar letterlijk en figuurlijk langs elkaar heen gevochten. De ISAF-macht moet zich netjes aan het VN-mandaat houden en mag de grens met Pakistan niet oversteken. Enduring Freedom –het eigenlijke vechten tegen Al Qaida en het actief jagen op de restanten taliban – had eigenlijk al in 2006 klaar moeten zijn om ruimte te geven aan de wederopbouwers en beveiligers van ISAF. Juridisch was OEF een zelfverdedigingsoperatie van de Amerikanen, opgetuigd met een internationale coalitie, goedgekeurd door de VN na de aanslagen van 9/11.

Ook al vatten de Amerikanen de jachtvergunning op Osama bin Laden ruim op, het lag destijds niet voor de hand om Pakistan binnen te vallen. Pakistan was dringend verzocht om de VS te steunen in de ‘War on Terror’. De Pakistaanse regering had weinig keus, stemde toe en dan is een aanval op je nieuwe vriend niet het...