De oudere werknemer staat in de belangstelling. De gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking stijgt al honderd jaar, maar als gevolg van de babyboom gaat het nu wel erg snel.

Tegelijkertijd neemt het aantal mensen van 55 jaar en ouder dat werkt weer een beetje toe, na jarenlang achteruitgekacheld te zijn. Omwille van de arbeidsparticipatie is het de bedoeling van achtereenvolgende kabinetten om die toename van werkende 55-plussers verder aan te wakkeren.
Maar op de arbeidsmarkt staat de oudere werknemer er gekleurd op. Achter alle (voor)oordelen van werkgevers lijkt een harde economische logica schuil te gaan: de arbeidsproductiviteit van werknemers gaat vanaf zekere leeftijd omlaag. Omdat de lonen niet meedalen met dit verlies aan productie, lijkt het ontslaan van ouderen (respectievelijk het niet aannemen bij vacatures) een rationele handelswijze. Het kabinet wikt, maar de werkgever beschikt.

Daarom is het onderzoek van een drietal economen van de Universiteit van...