Interview Steven van Eijck

Vorige week bood hij, nog vlak voor de Tweede Ka­mer­verkiezingen, aan Rita Verdonk zijn derde en laatste rapport ‘Diversiteit in het jeugdbeleid’ aan. Twee weken daarvóór toerde hij met onder anderen prinses Máxima door het land tijdens de Week van Jong NL. En deze week houdt hij de SER-lezing. Steven van Eijck, jeugd- en jongerencommissaris, is onvermoeibaar. Van kinderen in justitiële jeugdinrichtingen tot en met de minister-president, van allochtone vrijwilligers tot en met de topambtenaren van de zeven departementen die met jeugdzorg te maken hebben – ze kennen hem allemaal.

Zijn werk als commissaris zit er nu op. Drie jaar lang rondreizen, praten en onderzoeken hebben geresulteerd in meer dan honderd aanbevelingen en talloze nieuwe initiatieven die al in praktijk worden gebracht, zoals de lokale Centra voor Jeugd en Gezin. En straks, als het nieuwe kabinet is gevormd, is er dankzij het intensieve lobbywerk van Van Eijck een minister...