Het raadsel Karst T.

Met meer dan gemiddelde aandacht volgde de Amerikaanse journalist Dave Cullen het nieuws over de dramatische zelfmoordaanslag op koninginnedag. Verschrikkelijk natuurlijk, al was de waaromvraag die zich in een reflex opdrong in zijn geval het gevolg van beroepsdeformatie. Anderhalve week eerder verscheen van de hand van Cullen Columbine, een kloeke reconstructie van het bloedbad dat twee leerlingen op 20 april 1999 aanrichtten op Columbine Highschool in Littleton, Colorado. In Apeldoorn vielen tot nu toe acht doden (onder wie de dader), in Littleton waren dat er vijftien (twaalf scholieren, een docent en beide schutters, die na hun kogelregen van negenveertig minuten zelfmoord pleegden).

Het boek is een succes, vooral vanwege de aan Capotes In Cold Blood grenzende precisie waarmee de auteur de achtergronden en de toedracht van de slachtpartij schetst. ‘Negen jaar heb ik aan dit boek gewerkt,’ zegt Cullen. ‘Zoveel tijd had ik nodig om de tientallen mythen over...