‘We zijn bezorgd over de politieke situatie in ons land, de verwarring en ondoorzichtigheid, de tanende invloed van de kiezers, de ontoereikendheid van verouderde politieke spelregels, de onbeweeglijkheid en verstarring, het gezeur en het geharrewar.’

De Lijst Pim Fortuyn die zich beklaagt over de puinhopen van paars? Rita Verdonk die haar oor te luisteren heeft gelegd in het land? Wilders die uitlegt waarom hij zijn buik vol heeft van het verschrikkelijke establishment? Nee, de eerste oproep die Hans van Mierlo in 1967 via de televisie deed.

De vorige week overleden oprichter van D66 voorzag toen al dat de verzuilde partijen zouden instorten en de compromissen in achterkamertjes niet meer werkbaar waren. Dus pleitte hij voor hervormingen als de gekozen minister-president en de invoering van een districtenstelsel dat kandidaten voor de Kamer dwong in hun eigen regio de confrontatie met de kiezer aan te gaan.

Meer dan veertig jaar zijn inmiddels verstreken en de politieke...