Economie

Ze waren vastberaden eruit te komen. Toch is het FNV-bazen Agnes Jongerius en Henk van der Kolk maandagnacht niet gelukt hun onderlinge strijd te beëindigen. Het pensioenakkoord, bijna een jaar oud, blijft dé twistappel binnen de vakcentrale. De voortdurende onenigheid is akelig voor de betrokkenen, voor de werkgeversorganisaties met wie het pensioenakkoord is gesloten én voor minister Kamp, die wil dat de sociale partners er begin juni uit zijn.

Journalisten zijn ook hun geduld kwijt en grijpen bij de duiding van de pensioenstrijd naar clichématige beelden. NRC Handelsblad beschrijft hoe de ‘gestaalde kaders’, ‘hopeloos vergrijsd’ en ‘conservatief’, de FNV-top dwarsbomen. Het commentaar van de Volkskrant, toch voorheen de krant van de katholieke arbeider zelf, zet ‘de morrende achterban’ weg als een groep achterlijken die ‘zich vastklampt aan verworven rechten en de ogen sluit voor de realiteit’.

Zo, daar kunnen de belangenbehartigers van werkend Nederland het mee...