Terecht dat dit weekblad aandacht vroeg voor de opmerkelijke oproep van Guusje ter Horst aan de Nederlandse intellectuelen om in opstand te komen. ‘Waar zijn de opinieleiders die Wilders een halt toe kunnen roepen?’ vroeg ze zich af. Er was een tijd dat je dat soort werk met een gerust hart overliet aan bijvoorbeeld de minister van Binnenlandse Zaken.

Afijn, er kwamen reacties, maar geen van de geraadpleegde intellectuelen stelde vast dat het hier om een communistische vorm van agitatie ging. Agitprop, heette dat vroeger. Ministers moeten zich daar in liberale democratieën niet aan bezondigen.

Waarom communistisch? Ik citeer Mao Tse Toeng: ‘Het marxisme bevat veel beginselen die uiteindelijk tot één zin kunnen worden herleid: het is juist in opstand te komen.’ Ik bedoel, dat van het communisme, dat sleep ik er niet met de haren bij – Ter Horst herhaalt hier letterlijk Mao.
De Franse filosoof Glucksmann heeft Mao’s uitspraak al eens fijntjes gefileerd: ‘“Wees...