Jaarlijks worden er 32.000 huwelijken ontbonden, tegenover de 72.000 die er worden gesloten. Op het congres Preventieve Mediation in Utrecht op 20 april pleitte Fred Schonewille, universitair docent familierecht en scheidingsbemiddelaar, daarom voor ‘de huwelijksvoorbereiding’.

– Hadden gesprekken vóór het huwelijk wat uitgemaakt?

Het zou normaal moeten worden dat mensen die gaan trouwen of een samenwooncontract afsluiten, eerst eens onder begeleiding van een family mediator bespreken wat voor type huwelijk of samenwoonrelatie hun voor ogen staat, en, mochten er kinderen komen, hoe de taken te verdelen. Dit om het ‘relatie-IQ’ van de onbezonnen geliefden te vergroten.

Mensen hebben namelijk geen idee waar ze aan beginnen, meent de scheidingsbemiddelaar. Door eerst eens met een deskundige te praten over de verwachtingen voor de toekomst, kunnen verborgen, tegenstrijdige opvattingen en verlangens naar de oppervlakte worden gebracht. Tijdens dit proces observeert de...