Hoe scherp kan je financieren? Hoeveel risico durf je aan? Voor ondernemingen zijn dit expliciete vragen, waarop overigens zeer uiteenlopende antwoorden gegeven worden.

In de publieke sector worden deze vragen zelden of nooit gesteld. En het resultaat is dat ondernemingen die veel risico lopen, door de bank genomen veel scherper gefinancierd zijn dan publieke sectoren die weinig risico lopen.

Wilt u het populistischer? Scholen in het primair onderwijs zijn massaal aan het bankieren geslagen, blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Nu eerst maar even de feiten. Het CBS publiceerde het jaaroverzicht van de finan­ciële gegevens over 2006. De scholen in het primair onderwijs kregen 8,4 miljard euro aan baten binnen en boekten 8,3 miljard aan lasten. Het totale exploitatieresultaat bedroeg 143 miljoen euro, waarvan iets minder dan de helft het resultaat was van financiële baten. Huiselijker gezegd: de scholen kregen van de overheid geld om uit...