Het aandeel hoogopgeleiden in de werkzame beroepsbevolking neemt nog steeds toe. In 2006 was bijna een derde van de werkzame personen hoogopgeleid, tegen een kwart in 1996, aldus een blijmoedige mededeling van het Cen­traal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat moet, in een wereld waarin kennis een steeds grotere rol speelt, toch een heuglijke mededeling zijn?

Ik vind het steeds lastiger om die vraag volmondig bevestigend te beantwoorden. Het algemene juichverhaal over kenniseconomie is niet zo moeilijk te begrijpen. De technologie schrijdt voort, de internationale handel en kapitaalstromen groeien snel waardoor de internationale arbeidsdeling steeds nadrukkelijker gestalte krijgt. Op kosten kunnen Nederlandse bedrijven op veel gebieden niet of nauwelijks concurreren, dus moet dat op productiviteit en kwaliteit en hiervoor zijn steeds hoger opgeleide werknemers nodig. Prima allemaal, in theorie.

Maar waarom stelt, ten eerste, niemand (empirische) vragen bij de bestemming van...