De beste in zijn vak: burgemeesters

De burgemeester geniet nog steeds veel vertrouwen, zegt Ruud van Benne­kom van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. ‘Voor de bewoners ben je het boegbeeld en de baas in de stad,’ zegt ook Pieter Broertjes, de hoofdredacteur die burgemeester werd. Maar de edelachtbare ligt steeds vaker onder vuur. Minister Plasterk wilde via herindelingen de helft van de huidige 408 burge­meesters laten verdwijnen. Al blijken die plannen niet keihard, streven naar regionale samenwerking levert extra werk op voor de burgemeester, net als de decentralisatie van rijkstaken. Het ambt kent meer problemen: de burgemeester vergrijst, gemiddeld is hij al 57. Pieter Verhoeve van Oudewater is als 31-jarige de jongste van Nederland. De 20 procent vrouwelijke burgemeesters zijn meestal baas in kleine gemeentes – op Annemarie Jorritsma na. Een burgemeester is ‘man, grijs en wit’, zegt Dagmar Oudshoorn, zelf een van de uitzonderingen. De moderne burgervader...