Waar ‘marktwerking’ het adagium was, daar is de hoop nu gevestigd op ‘samenwerking’.

Het zal de grootste bestuurlijke reorganisatie uit de recente geschiedenis zijn, en er is, met nog twintig maanden te gaan tot de invoering, nog zorgwekkend veel onduidelijk: de decentralisatie van de jeugdzorg, de langdurige zorg en de re-integratie.

Waarom het kabinet heeft besloten tot ‘Operatie 3D’ is helder. Het ideaal is dat zorg en welzijn ‘dichter bij de burger’ worden georganiseerd. De ‘zelfredzaamheid’ van burgers staat voorop. Jeugdzorg kan in het ‘eigen netwerk’ van het probleemgezin worden geregeld. Thuiszorg krijgt u voortaan van de buurman. En arbeidsgehandicapten? Die worden door samenwerkende wethouders, werkgevers en vakbondsbestuurders aan een baan geholpen. Waar de afgelopen jaren ‘marktwerking’ het adagium was, daar heeft het kabinet nu de hoop gevestigd op ‘burgerwerking’ en ‘samenwerking’.

Verder is Operatie 3D vooral een bezuiniging. Het gaat om groot geld. De jeugdzorg...