Iedereen weet wie socrates was. De man die de gifbeker dronk. Ter dood gebracht door de Atheners vanwege zijn filosofische ideeën. Uitvinder van de Socratische methode. Maar wat weten we echt over deze onverschrokken vragensteller? Ineke Sluiter behandelt zijn leven en gedachtegoed aan de hand van beroemde Griekse teksten van o.a. Plato en Xenophon.

Prijs: € 27,95 i.p.v. € 34,95

Dit hoorcollege bestaat uit 4 cd’s.

Ga verder om het hoorcollege Op zoek naar Socrates te bestellen of te beluisteren.