Rondgang / Een Europese Obama / De kansen, de valkuilen

In landen als Zweden, Frankrijk, België, Nederland en Engeland rukken xenofobe partijen op naar parlement en kabinet. Maar juist in deze landen klommen ook al aardig wat politici met Caraïbisch, Noord-Afrikaans of Burundees bloed op tot minister. Bevindt zich onder hen een Europese Obama? Een multiculturele president of premier in wording die, laten we zeggen in 2015, ook hier zwart én wit achter zich krijgt?

In de VS konden outsiders als Obama en pindaboer Jimmy Carter president worden omdat het systeem hen in staat stelde een persoonlijk, politiek programma samen te stellen. Dat kan niet in de parlementaire democratieën van Europa. Maar er is óók een grote overeenkomst, die de overwinning van een ogenschijnlijke buitenstaander hier juist goed mogelijk maakt. Net als de VS is elk Europees land een smeltkroes. Tien tot vijftien procent van de West-Europese bevolking heeft zijn wortels in een ander land, volgens cijfers...