Op zoek naar dollars

Freke Vuijst

Voor ultrarechts Amerika is Geert Wilders een held die eigenhandig het Europese moslimgevaar bestrijdt. Hij wordt strafrechtelijk vervolgd wegens haat zaaien in Nederland en Jordanië, en zijn Amerikaanse vrienden werven fondsen om hem te steunen in zijn juridische strijd. Een rondgang langs Wilders’ fanatiekste fans.

Niemand die de avonturen van Geert Wilders in Amerika zo grondig documenteert als blogger Pamela Geller. Met haar digitale camera in de aanslag kiekt de niet meer zo jonge doch sexy groupie haar idool op allerlei locaties. Kijk, hier is Wilders eind april in zonnig Florida toen hij de Free Speech Award in ontvangst nam. Kijk, daar is Wilders in februari in Washington op een conferentie van conservatief Amerika, zit hij aan tafel met oud-VN-ambassadeur en neoconservatief John Bolton en staat hij de pers te woord op de National Press Club. En hier, vorig jaar september, is Wilders te vinden ‘op een geheime locatie’ in Manhattan.

De vliegende blogger kan niet overal aanwezig zijn. Niet getreurd, dankzij de zelfpromotie van de PVV en haar leider is ook het bezoek van Wilders aan Californië begin april dit jaar op internet mee te beleven. Maar niet alle afspraken in Wilders’ drukbezette Amerika-agenda zijn vastgelegd in woord of beeld. Over de besloten recepties en de meet-and-greets met donateurs van Geert Wilders’ Amerikaanse vrienden reppen de websites met geen woord. Toch vinden ze plaats en voor Wilders zijn ze belangrijk. Immers, de strafrechtelijke vervolging van de PVV-voorman wegens haat zaaien en belediging zal een langdurig en voor Wilders kostbaar juridisch gevecht worden. Daar kan hij wel wat Amerikaanse dollars bij gebruiken.

Europa bijna verloren
Dat Amerikanen bereid zijn diep in de beurs te tasten voor Wilders, heeft niets met zijn blonde lokken te maken en alles met hoe Amerikanen de situatie in Europa inschatten. Europa wordt geteisterd door wat Amerikanen de ‘zachte jihad’ noemen. Dat is de campagne van jihadisten om via de wetgeving in democratische landen de sharia op te leggen en mensen die de islam bekritiseren, zoals Wilders, de mond te snoeren. Er bestaat zelfs een nieuw Amerikaans woord voor dit fenomeen: lawfare, een speling op het woord warfare (oorlogsvoering).

In mei vond in Washington de eerste conferentie plaats over Libel Lawfare: Silencing Criticism of Radical Islam, georganiseerd door Daniel Pipes en Frank Gaffney in samenwerking met de conservatieve, invloedrijke juristenvereniging The Federalist Society. Volgens Aaron Eitan Meyer, een van de organisatoren, kwam de zaak-Wilders vaak te sprake op de conferentie. Niet alleen zijn vervolging (wegens discriminatie en haat zaaien) in eigen land, maar ook die in Jordanië (wegens aanzetten tot haat in Fitna).

Wat is het verband tussen rechtszaken in verre landen en Amerika, een land met een juridische traditie van een bijna absoluut recht op vrijheid van meningsuiting? Een land waar de Nederlandse zaak-Wilders ondenkbaar is, waar je haat kan zaaien zoveel je wilt en de enige beperking op de vrijheid van meningsuiting is dat je niet expliciet mag oproepen tot direct geweld?

Wilders-supporter David Horowitz van de conservatieve website FrontPage Magazine haalt de kanarie in de kolenmijn aan om het uit te leggen. Vroeger gebruikten mijnwerkers het vogeltje om zich te beschermen tegen het gevaar van mijngas. Als de kanarie omviel, wisten ze dat het gevaar nabij was. ‘In Amerika zien we Europa als de spreekwoordelijke kanarie in de mijn. Wat de islamisering betreft, is Europa al bijna een verloren zaak. Europa maakt zich niet sterk tegen de islamisten en de islamisering. Het is een schande.’

Onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting is volgens Horowitz hét wapen van de jihad in Europa en Amerika. En Geert Wilders is bewijsstuk A van het succes van de islamisten. ‘Een man die al jaren door lijfwachten wordt beschermd, die in zijn eigen land strafrechtelijk wordt vervolgd, die de toegang tot Engeland wordt geweigerd enkel en alleen omdat hij zich uitspreekt tegen de islamisering, lijkt mij bewijs genoeg dat Europa al is bezweken. Wij moeten ervoor waken dat ons dit niet overkomt.’ Dus moet de kanarie nieuw leven in worden geblazen en is een overwinning van Wilders op de islamisten ook een Amerikaans belang. Horowitz vertelt dat hij Wilders in contact brengt met mensen die hem willen steunen in zijn juridische strijd. Voor de details verwijst hij mij naar een medewerker, die echter niet reageert op mijn verzoek om meer informatie.

Misleidend
De Amerikaanse fondsenwerving voor Wilders levert echter nieuwe problemen op, blijkt uit een rondgang van Vrij Nederland langs de verschillende groepen die fondsen werven voor Wilders. Zowel Atlas Shrugs (Pamela Geller) als Jihad Watch (Robert Spencer) hebben Support Geert Wilders-buttons op hun websites. Een klik op Gellers button leidt direct naar de Engelstalige pagina van geertwilders.nl en de mogelijkheid om met Paypal te doneren aan de Stichting Vrienden van de PVV, die volgens de Kamer van Koophandel hetzelfde adres en telefoonnummer heeft als de PVV.

Op zich niets aan de hand. Al is het ietwat misleidend om de oproep Wilders te helpen met de kosten van zijn rechtszaak te laten eindigen met een storting in de kas van de PVV. Anders ligt het voor een organisatie als Jihad Watch, die een zogenaamde 501 (c) 3 non-profit status heeft. Volgens de regels van de Amerikaanse belastingdienst verbiedt een dergelijke status het werken voor en financieel steunen van politieke kandidaten en partijen. Robert Spencer van Jihad Watch ontkent dat hij de wet overtreedt ‘want Wilders trekt er persoonlijk geen profijt van’.

Aaron Eitan Meyer ziet het anders. Meyer is onderdirecteur van The Legal Project of the Middle East Forum (MEF – zie info over Pipes), dat slachtoffers van islamitische lawfare financieel steunt. Volgens Meyer is Wilders geen cliënt van MEF’s Legal Project. ‘Wilders heeft zijn eigen steunfonds. Wij zamelen via een aparte rekening wel geld in voor Wilders’ advocatenkosten.’ Op mijn vraag hoe dat geld wordt overgemaakt, klikte Meyer tijdens ons telefoongesprek aan op geertwilders.nl, ‘want daar kun je doneren’.

Toen ik hem erop wees dat die donaties naar de PVV gaan, erkende hij dat en zei hij dat de overmaking van fondsen aan Wilders ‘buiten mijn expertise ligt’. Op mijn verzoek om meer informatie en documentatie, reageerde Meyer niet. Ook MEF opereert onder de 501 (c) non-profit status. ‘Als zodanig steunen wij geen politieke partij,’ zei Meyer. ‘Dat zou tegen de regels zijn.’

Onder de Nederlandse wetgeving mogen buitenlanders de PVV steunen. De PVV is immers geen partij met leden, maar een stichting. Het is wel ironisch dat Amerikanen een Nederlandse politieke partij sponsoren, want in Amerika zelf is financiële steun van niet-Amerikanen aan politieke campagnes ten strengste verboden. (Tijdens de presidentsverkiezing circuleerde op internet, onder meer op Gellers blog, het gerucht dat Obama financieel werd gesteund door Hamas, via donaties die door duizenden Palestijnen in Gaza zouden zijn overgemaakt. De Obama-campagne ontkende dit.)

Fans in spagaat
Maar zelfs Amerikanen die geobsedeerd zijn door het islamitische gevaar, zien Wilders toch vooral als een anti-islamstrijder die het ongeluk heeft om in Europa te wonen. En wat er in Europa gebeurt, zal de gemiddelde Amerikaan worst zijn. Geen wonder dat Wilders’ Amerikaanse supporters hem vooral presenteren als de held van de vrijheid van meningsuiting, want daarmee hebben alle Amerikanen affiniteit. Maar ook deze Wilders-presentatie is niet probleemloos in Amerika.

Filip Dewinter van Vlaams Belang uitte vorige week in een interview met Trouw zijn bewondering over hoe Wilders opereert ‘door zijn strijd tegen de islamisering zo nadrukkelijk te verbinden met die vóór de vrijheid van meningsuiting.’ Blijkbaar is Dewinter niet op de hoogte van de spagaat waarin Wilders zijn fans in Amerika drijft. Met zijn prijs in de hand ratelde de Nederlandse held voor het Amerikaanse publiek op de Free Speech Summit in Florida een aantal maatregelen af die zouden moeten worden genomen om de islamisering tegen te gaan.

Stuk voor stuk beknotten ze de vrijheid van moslims – van het verbod op de bouw van nieuwe moskeeën tot het sluiten van islamitische scholen. Voor de islam geldt de bescherming van de vrijheid van godsdienst niet, zei Wilders, want de islam is geen godsdienst maar een totalitaire ideologie. In de Verenigde Staten, bakermat van de vrijheid van godsdienst, is een dergelijke uitspraak ketterij. Voor de centrumrechtse Joodse Anti-Defamation League (ADL) reden om Wilders de les te lezen: ‘De ADL veroordeelt Geert Wilders’ boodschap van haat tegen de islam als opruiend, zij zaait verdeeldheid en is tegenstrijdig met Amerikaanse democratische idealen.’

Ook Charles Johnson van de populaire blog Little Green Footballs (LGF) toonde zich geschokt. Johnson is in conservatieve kringen een fenomeen omdat hij al jaren ageert tegen de radicale islam. Hij volgt Wilders al lang en was aanvankelijk een supporter. ‘Ik bewonderde Wilders omdat hij waarschuwde voor het gevaar van islamisering zonder zich aan te sluiten bij extreemrechtse groeperingen zoals het Vlaams Belang of de Britse BNP,’ vertelt Johnson in een telefooninterview. ‘Nu kan ik hem niet meer steunen. Hij neemt extremistische posities in. Hij zegt dat de islam geen godsdienst is, hij wil de Koran verbieden, hij wil burgers hun individuele vrijheid afpakken. Ideeën die indruisen tegen de grondwet, die on-Amerikaans zijn. Ik ben tegen de radicale islam. Maar ik ben ook tegen het beknotten van vrijheden in naam van de anti-jihad.’

Johnsons oude vrienden in de anti-jihadbeweging, met wie hij nu gebrouilleerd is, zien het probleem niet. Geen van de Wilders-supporters die ik sprak had zich publiekelijk gedistantieerd van Wilders’ controversiële toespraak in Florida. Als ik ernaar vroeg, zeiden ze allemaal dat ze het niet eens waren met Wilders’ verban-de-Koran en de-islam-is-geen-godsdienst uitspraken. Meestal wezen ze erop dat hoewel Wilders te ver ging, de essentie van zijn boodschap wel klopte. Bovendien, mag Wilders zeggen wat hij wil. ‘Ik ben het ook vaak niet met mijn vrouw eens,’ bagatelliseerde Tom Trento de discussie.

Klein maar invloedrijk
De anti-jihad- of counter jihad-beweging in Amerika is vrij klein. Wie de activiteiten van de diverse organisaties volgt, komt al snel dezelfde namen tegen. Dit is een ons-kent-onsclub. Men zit in elkaars besturen, participeert in elkaars conferenties, publiceert in elkaars internettijdschriften en op elkaars blogs. Het is een ‘netwerk’ concludeerde de linkse mediawaakhond FAIR vorig jaar in een rapport getiteld Smearcasting: how islamophobes spread fear, bigotry and misinformation.

Hoewel klein, is de beweging goed gefinancierd. De denktanks en aanverwante projecten van Daniel Pipes, David Horowitz en Frank Gaffney ontvangen financiële steun van bekende rechtse filantropen. De drie staan bekend als ultrarechts republikeins, neoconservatief en als hardline supporters van Israël. De evangelische christen Trento, nieuwkomer in de anti-jihadbeweging, brengt ook rechtse christelijke organisaties in de beweging.

De invloed van de anti-jihadbeweging is groter dan hun omvang doet vermoeden, concludeerde FAIR in haar rapport, omdat ze een mediaplatform hebben; ze zijn graag geziene gasten bij rechtse radioprogramma’s en op FOXNews.

Blogger Richard Silverstein (Tikun Olam), freelance journalist en pro-Israël-vredesactivist, is een van de weinigen die de anti-jihadbeweging volgt. Hij karakteriseert haar als marginaal, maar hij maakt zich zorgen over de radicaliserende invloed die ze op mainstream Joodse organisaties heeft. ‘Ze beïnvloeden en scherpen de agenda aan,’ zegt Silverstein vanuit San Francisco.

Een voorbeeld is de Republican Jewish Coalition (RJC), die de anti-islam film Obsession naar synagogen stuurde. RJC was ook de co-sponsor voor Wilders’ speech in een synagoge bij Boston in februari. Silverstein: ‘Ik had net een rabbijn van een liberale synagoge in de buurt van Detroit aan de telefoon. Hij had het vervolg op Obsession, getiteld The Third Jihad, aan zijn gemeente vertoond. Toen ik hem vroeg of hij wist wie de mensen waren die deze anti-moslimpropaganda hadden gemaakt, reageerde hij pissig. Het was duidelijk dat hij van niets wist. En dat is precies het probleem. Ze kennen de stamboom van de ideeën niet, weten niet wie erachter zit, wat hun agenda is. Ze weten alleen dat het van een pro-Israël-organisatie komt en kijken niet verder dan hun neus lang is. Bij dergelijke onwetendheid kunnen rechts-extremistische ideeën gedijen.’

Te radicaal?
Voor een politicus met ambitie – ‘u ziet iemand voor u staan, die mogelijk de nieuwe minister-president wordt’, zei Wilders in Florida – lijkt een associatie met ultra-rechtse marginale groepen in Amerika een beroerde strategie. President Obama is ook in Nederland populair. Een Nederlandse politicus die banden heeft met mensen die Obama voor crypto-moslim of een appeaser à la Chamberlain uitschelden, zal van de Nederlandse kiezers weinig steun krijgen.

Tegelijkertijd stelt een Europese politicus die haat tegen immigranten predikt (zie kader Wilders adviseert) zich ver buiten de mainstream van de Amerikaanse politieke discussie op. Amerika is nog altijd een pro-immigratieland. Een meerderheid van de Amerikanen wil zelfs de status van twaalf miljoen illegale immigranten normaliseren, zolang dit gepaard gaat met intensieve controle van de grenzen. Een voorstel om legale immigranten – zoals de Somaliërs in Nashville – terug te sturen naar hun land van herkomst, is in Amerika niet acceptabel. Als Wilders de status van internationale politicus ambieert, dan zal hij de binnenlandse Amerikaanse politiek beter moeten bespelen dan hij tot nu toe heeft gedaan.

Wanhopig rechts
Ook in Amerika laait de discussie over hate speech weer op sinds de moord vorige week op een bekende abortusarts. Een extreme anti-abortusactivist wordt van de moord beschuldigd. Was hij tot zijn daad aangezet door de hatelijke taal van de anti-abortusbeweging? Waren populaire televisiepresentatoren, zoals Bill O’Reilly van FOXNews medeverantwoordelijk? Had O’Reilly immers niet het slachtoffer zeker meer dan vijfentwintig keer uitgescholden voor ‘babymoordenaar’ en ‘nazi’?

Onder de Amerikaanse wetgeving, die de vrijheid van meningsuiting als vrijwel absoluut ziet, mag dergelijke taal worden gebruikt. Over morele verantwoordelijkheid kan eindeloos worden gediscussieerd, juridisch betekent het niets. Blijkbaar voelen sommigen met een mediamegafoon die verantwoordelijkheid wel. Nota bene David Horowitz, een man die zijn taal meestal niet kuist, klaagt over wat hij Obama Derangement Syndrome noemt. ‘Ik krijg e-mails van mensen die Obama vergelijken met Hitler,’ schreef hij vorige week op Frontpage Magazine. ‘Dit is waanzin.’

De politieke discussie verhardt en verruwt ook in Amerika. Rechts is stuurloos, sinds de republikeinse nederlaag in november. Zonder leiders wordt de discussie aan de rechterzijde bepaald door agitatoren als de radiopresentator Russ Limbaugh en televisieman Bill O’Reilly. Politici als oud-leider van het Huis van Afgevaardigden Newt Gingrich maken tegenstanders uit voor ‘racist’. Veel gematigde republikeinen voelen zich niet langer thuis in de partij.

Ook de anti-jihadbeweging wordt extremer, zegt blogger Johnson. ‘Ze hebben het politieke klimaat niet mee, dat maakt ze wanhopig.’ Op de CPAC-conferentie, de jaarlijkse bijeenkomst van politiek rechts in Washington, stond de radicale islam zelfs niet op de agenda. De CPAC-leiding had Geert Wilders ook niet uitgenodigd als spreker. Dus organiseerden David Horowitz, Pamela Geller en Robert Spencer zelf maar een avond voor Wilders in het hotel waar de conferentie plaatsvond.
Maar zelfs Wilders kan Amerika niet wakker schudden voor het gevaar van islamisering. Horowitz: ‘Alleen een volgende terrorische aanval zal Amerika de ogen openen.’

Ex-Wilders-fan Charles Johnson van Little Green Footballs: ‘Links zal het niet leuk vinden om te horen, maar het beleid van de regering-Bush heeft gewerkt. Wereldwijd is de terreur van jihadisten afgenomen. De radicale islam is gemarginaliseerd.’ Ook het klimaat in Amerika zelf is verbeterd, vindt Johnson, Amerikaanse moslims zijn goed geïntegreerd in de samenleving en daarom neemt de angst voor moslims af. ‘Geert Wilders wakkert het extremisme aan. Daar hebben wij in Amerika geen behoefte aan. Laat hij thuis blijven.’ Nee, zegt David Horowitz, laat Wilders komen om ons land te waarschuwen en om ‘Amerika te tonen wat een held is’.

Tegenstrijdige meningen in een tijd van tegenstrijdige nieuwsberichten. Op 4 juni, de dag dat de Amerikaanse president de hand reikte naar moslims ter verzoening, vierde de leider van de Nederlandse anti-moslimpartij een politieke overwinning. In Amerika is de strijd tussen de wereldbeelden al beslecht in het voordeel van de president. In ons land is de winnaar vooralsnog onbekend.

Frank Gaffney

Prominente hardline neoconservatief en activist tegen islam-fascisme. In de jaren-Reagan was hij assistent van onderminister van Defensie Richard Perle. Daarna richtte hij de denktank Center for Security Policy (CSP) op, dat gefinancierd wordt door conservatieve filantropen en bedrijven die contracten hebben met het Pentagon. Dick Cheney en Donald Rumsfeld hadden nauwe banden met CSP.
Gaffney schrijft een column voor de The Washington Times en verschijnt op televisie als buitenlandexpert. Hij beweerde dit jaar nog dat er ‘geloofwaardig indirect bewijs is dat Saddam Hoesseins Irak betrokken was bij de mensen die de aanslag op het World Trade Center in 1993 en de terroristische aanslag in Oklahoma pleegden.’

Gaffney is ook een aanhanger van de extreemrechtse complottheorie rond het geboortebewijs van Barack Obama. Hij schreef: ‘Een vraag die nog niet is beantwoord, is of meneer Obama in Amerika is geboren, een voorwaarde volgens de Amerikaanse grondwet. Er is bewijs dat meneer Obama in Kenia is geboren en niet in Hawaï, zoals hij beweert.’

Gaffney gelooft dat Obama Amerika wil onderwerpen aan de sharia-wetgeving. Zijn bewijs: Obama’s ontmoeting met koning Abdullah van Saoedi-Arabië. Gaffney: ‘Als hij een woord als “respect” gebruikt in de context van een buiging voor de koning van Saoedi-Arabië en praat over respectvolle taal, dan is dat een code voor hen die de sharia aanhangen dat wij ons zullen onderwerpen aan de sharia.’

Pamela Geller

Blogger en Wilders’ meest enthousiaste supporter. Ze noemt Wilders ‘de ideale man’, ‘een held’ en schrijft dat ‘wij allemaal Geert Wilders zijn’. Op haar blog Atlas Shrugs (vernoemd naar Ayn Rands filosofische roman Atlas Shrugged) documenteert ze de counter jihad movement met video’s en foto’s, waarop ze zelf – niet zelden in sexy outfits – prominent aanwezig is. Haar blog is doordrenkt van haat. Joodse Amerikanen (Geller is zelf Joods) die Israël bekritiseren, scheldt ze uit voor ‘kapo’s’. Wie opkomt voor de rechten van moslims is een ‘dhimmi’, een niet-moslim die onderdanig is aan moslims.

Geller is virulent anti-Obama, ze noemt hem ‘president Hoessein’, de ‘moslim president’ en de ‘jihad president’. ‘Look, Islam is at war with the West and they have a leader in our White House. That’s a terrible reality but that’s the reality nonetheless.’ Geller is een van de instigators van de extreemrechtse complottheorie dat Obama geen Amerikaans staatsburger is. Volgens Geller is het geboortebewijs dat Obama als presidentskandidaat op zijn website publiceerde om de lastercampagne over zijn geboorte te neutraliseren, een vervalsing.

David Horowitz

Oprichter van het David Horowitz Freedom Center en uitgever van de conservatieve website FrontPage Magazine. Horowitz begon zijn politieke carrière als marxist in de jaren zestig. Hij nam publiekelijk afstand van zijn linkse verleden en werd een conservatieve activist. Horowitz’ werk wordt gefinancierd door rechtse filantropen en richt zich steeds meer op het islamistische gevaar. Hij heeft Wilders in contact gebracht met Amerikanen die de PVV-voorman financieel willen bijstaan.

Horowitz ageert al jaren tegen het vermeende linkse gedachtengoed op universiteiten. Conservatieve academici worden volgens hem gediscrimineerd. Zijn poging om zijn ‘Academic Bill of Rights’ via wetgeving op te leggen aan universiteiten had geen succes. In 2007 organiseerde Horowitz een Islamofacism Awareness Week op universiteiten met sprekers als Robert Spencer en Daniel Pipes (zie hieronder). De bijeenkomsten ontlokten felle tegendemonstraties van moslim studentenorganisaties. Horowitz voelde zich bedreigd. De reacties waren voor hem het bewijs dat de radicale islam de universiteiten heeft geïnfiltreerd.

Daniel Pipes

Begon zijn carrière als academicus, gespecialiseerd in de geschiedenis van islam in de Middeleeuwen. Hij ontwikkelde zich allengs tot een schrijver en commentator, met een column in de New York Post en opinieartikelen in vooraanstaande media als The New York Times. Pipes is oprichter en hoofd van het Middle East Forum (MEF), een denktank in Philadelphia met verschillende projecten. Campus Watch bijvoorbeeld roept studenten op om de politieke denkbeelden van hun hoogleraren te controleren en meningen die van Pipes’ conservatieve ideologie afwijken te rapporteren.

De Legal Project van MEF richt zich op Islamist lawfare, dat Pipes de soft Jihad noemt: de plannen van islamisten om kritiek op de radicale islam de mond te snoeren via gebruik van de wetgeving in democratische landen. MEF draagt bij in Wilders’ kosten voor rechtsbijstand. In 2003 benoemde president Bush Daniel Pipes als bestuurslid van de United States Institute of Peace. Dit is een semi-overheidsorganisatie, waarvan benoemingen door de Senaat moeten worden goedgekeurd. Pipes’ controversiële anti-islam uitspraken bleken een obstakel te zijn. Uiteindelijk maakte president Bush gebruik van een parlementair reces om Pipes toch aan te stellen. Pipes wordt in de counter jihad-beweging gezien als gematigd, omdat hij wel gelooft in het bestaan van gematigde moslims.

Robert Spencer

De intellectueel van de anti-jihadbeweging. Hij is katholiek en schreef de bestsellers The Truth About Muhammad, Founder of the World’s Most Intolerant Religion en The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades). Spencer is de uitgever van de populaire anti-islamblog Jihad Watch, een dochteronderneming van David Horowitz’ Freedom Center. Hij is columnist voor rechtse internetmedia en verschijnt als deskundige in rechtse televisieshows.

Samen met blogger Pamela Geller – de twee citeren elkaar veelvuldig – maakt hij zich sterk voor een internationale beweging tegen islamisering. Dit is ook een doel van Wilders. In 2007 bezochten Spencer en Geller een anti-jihadconferentie in Brussel, waaraan ook het Vlaams Belang deelnaam. Spencer roept zijn lezers op geld te doneren aan Wilders voor zijn advocaatkosten.

Tom Trento

Oprichter van de Florida Security Council, de anti-jihadbeweging in Florida. Zijn organisatie gaf Wilders in mei een Freedom Award. Trento is zakenman, heeft een achtergrond in law enforcement en is evangelisch christen. Achtentwintig miljoen Amerikanen in swing states kregen vorig jaar vlak voor de presidentsverkiezing bij hun zondagskrant een gratis dvd van de film Obsession: Radical Islam’s War Against the West, een soort Amerikaanse versie van Geert Wilders’ Fitna.

Trento hielp bij de verspreiding. Hij ontmoette Wilders in januari 2009 toen hij een reis maakte door Europa om de islamisering daar ter plekke mee te maken. Nadat Trento Wilders in februari opnieuw sprak in Washington, nodigde hij hem uit voor een conferentie in Florida en bedacht ter plekke dat Wilders geëerd moest worden met de vrijheidsprijs.

Wilders adviseert

Geert Wilders geeft niet alleen speeches in Amerika over de islam, de islamisering van Europa en zichzelf, hij geeft ook advies aan Amerikanen over binnenlandse kwesties als immigratiebeleid. Voor het symposium Understanding the Jihad in Israel, Europe and America van de New English Review, een groep in Nashville, Tennessee, sprak hij via video over de Somalische immigranten in Nashville.
‘Ik begrijp dat jullie problemen hebben met een enorme influx van Somaliërs die naar jullie stad komen en dat jullie niet weten hoe je dat aan moet pakken. (…)

Ik heb geen antwoord voor jullie. Maar wees hard. Stel je hard op tegenover de politici, tegenover de overheid. Omdat die twintigduizend Somaliërs al in je stad wonen, kun je waarschijnlijk je overheid, je regering, of je plaatselijke overheid niet pushen om ze terug te sturen, maar op zijn minst kun je duidelijk maken dat als ze niet willen integreren, de straf zo hard mogelijk zal zijn, ofwel: uitzetting uit je stad, of uitzetting uit je land. Dat is het minste dat zou moeten gebeuren.’ (Volgens een artikel op de website van New English Review wonen er vijfduizend Somaliërs in Nashville, een stad van 600.000 inwoners.)

De Amerikaanse Wilders-fanclub

Avi Davis

Directeur en oprichter van The American Freedom Alliance (AFA) in Los Angeles. AFA huldigt ieder jaar een hero of conscience (gewetensheld). De Deense journalist Flemming Rose die de cartoons over de profeet Mohammed publiceerde en de Franse mediawaakhond Philippe Karsenty werden eerder onderscheiden. Dit jaar valt Geert Wilders de eer te beurt. AFA houdt zich bezig met ‘netwerken, activisme en educatie’ over de islamisering van Europa.

Op een AFA-conferentie in 2007 namen Ayaan Hirsi Ali en Leon de Winter deel aan een paneldiscussie over ‘Eurabia’. AFA heeft sinds kort ook een zusterorganisatie, The European Freedom Alliance, die een conferentie in Rome belegde in samenwerking met de hogeschool van de Legionairs van Christus, een ultraconservatieve en controversiële priestercongregatie.

Centraal stond de vraag of ‘de Europese beschaving kan overleven’. Avi Davis was eerder oprichter en directeur van Israel Christian Nexus, een organisatie van joden en Christen-zionisten die zich sterk maakt voor Israël. Daarvoor was hij verbonden aan het Freeman Center for Strategic Studies, een documentatiecentrum over Israël van ultrarechtse signatuur. In die tijd schreef hij over Amerikaanse aanhangers vam de Israëlische vredesbeweging Peace Now: ‘Ze doen me denken aan de notoire Joodse Raden van de Holocaust.’ Later bood hij zijn excuses aan.

 

 

Sluit je nu aan voor slechts €4,99 per maand

Sorry, je hebt op het moment geen toegang tot dit artikel.

Waarschijnlijk heb je een abonnement zonder digitale toegang. Wil je deze content graag lezen, sluit dan snel een abonnement af.

Heb je wél een abonnement met digitale toegang, neem dan contact op met onze klantenservice: 020 – 5518701.