Klassieker

Van Prousts fenomenale roman A la recherche du temps perdu is de definitieve tekst pas eind jaren tachtig in Frankrijk verschenen. Daarvan uitgaande heeft Thérèse Cornips een geheel nieuwe vertaling gemaakt van Combray, dat eerder verscheen in de vertaling van C.N. Lijsen. Ook deel twee van de roman, Un amour de Swann, dat eerder verscheen in de vertaling van M.E. Veenis-Pieters, heeft zij opnieuw vertaald. Haar vertaling van deel drie Plaatsnamen: de naam, heeft zij herzien. We beschikken derhalve nu over Du côté de chez Swann in de glorieuze, herziene vertaling van Cornips. Deze nieuwe, smaakvolle uitgave van De kant van Swann is dus allerminst een simpele herdruk. Om dat te benadrukken, kreeg deze De kant van Swann ook een nieuwe, heldere, informatieve inleiding van achtendertig pagina’s mee van Ieme van de Poel, die de eerdere, woordenrijke, maar inhoudskarige inleiding van Dresden vervangt.

Hoewel zelfs grootheden zoals Karel van het Reve en Rudy Kousbroek niet...